Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

piątek, 17 maja 2019 09:13 Dariusz Świta
Drukuj

Rudnik nad Sanem, 2019-05-17

 

ZPF.271.10.2019       

               

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego „Rozbudowę sieci wodociągowej przy ulicy Stróżańskiej w Rudniku nad Sanemwybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o., ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium „CENA”

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa

„PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko

54 120,00 zł

100,00

2.

USŁUGOWY ZAKŁAD WODNO KANAL. CO i GAZ

Roman Szul

Os. Sobieskiego 71, 37 – 200 Przeworsk

76 000,00 zł

72,21


 

  
BURMISTRZ

 Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski

 


Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Cena brutto

Liczba punktów w kryterium „CENA”

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko

54 120,00 zł

100,00

2.

USŁUGOWY ZAKŁAD WODNO KANAL. CO i GAZ Roman Szul

Os. Sobieskiego 71, 37 – 200 Przeworsk

76 000,00 zł

72,21

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Ostatnia aktualizacja: piątek, 17 maja 2019 09:42