Informacja z otwarcia ofert

środa, 11 grudnia 2019 13:25 Dariusz Świta
Drukuj

Rudnik nad Sanem, dnia 11.12.2019 r.

 

 ZPF.271.30.1.2019

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1. Otwarcie ofert na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2020 roku” odbyło się w dniu 11.12.2019 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 642 158,12 zł.

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

za 1 Mg

Cena brutto

za całość

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica

324,00 zł

632 772,00 zł

do 31.12.2020 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

 


                                                                   BURMISTRZ

                                                                                                                                               Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: środa, 11 grudnia 2019 13:46