Ogłoszenie wyniku przetargu

poniedziałek, 30 marca 2020 13:10 Adam Olko
Drukuj

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Snaem zawiadamia, że przeprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr ewid. 2932/9 położonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Żwirki i Wigury, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.