Ogłoszenie wyniku przetargów

wtorek, 14 kwietnia 2020 09:47 Adam Olko
Drukuj

Burmistrz Gminy i MIasta Rudnik nad Sanem zawiadamia że przeprowadzone w dniu 3 kwietnia 2020 r. w siedziebie Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40 przetargi ustne nieograniczone zakończymły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.