Informacja z otwarcia ofert

piątek, 22 kwietnia 2022 09:48 Izabela Pawelec
Drukuj

 Rudnik nad Sanem, dnia 22.04.2022 r.

 

ZPF.271.12.1.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. poz. 1129 z późn.zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert na „Przebudowę dróg gminnych: Nr 102765R w km 0+007,3-0+118,8 ul. Zwycięstwa; Nr 102764R w km 0+006,9-0+226,8 ul. Tysiąclecia; Nr 102766R 0+033,00 – 0+216,5 ul. Dr. Kazimierza Hernicha w Rudniku Nad Sanem”, odbyło się w dniu 22.04.2022 r.godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 453 900,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.


Konsorcjum Lider:Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via sp.z o.o. – Lider
Ul. Przemysłowa 13
37-450 Stalowa Wola

Partner: Firma Handlowo – Usługowa – Produkcyjna Bruk – Mar Łukasz Marut – Partner
Cisów Las 5a
37-433 Bojanów

927 828,18 zł

 

do 04.05.2023 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 101
36-060 Głogów Małopolski

1 124 269,99 zł

 

do 04.05.2023 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

                                                                                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ostatnia aktualizacja: piątek, 22 kwietnia 2022 09:58