Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem

piątek, 12 kwietnia 2019 11:59 Adam Olko
Drukuj

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem