Uchwała w sprawie zmiany statutu Sołectwa Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem

piątek, 12 kwietnia 2019 12:03 Adam Olko
Drukuj

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem