Taryfy 2021

czwartek, 25 lutego 2021 14:57 Adam Olko
Drukuj

Rudnik nad Sanem, dnia 25.02.2021 r.

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDNIKU NAD SANEM

informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak: RZ.RZT.70.105.2021.MKO z dnia 12.02.2021 r.

Kierownik ZGKiM
inż. Stanisław Buras

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na okres 3 lat.


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 25 lutego 2021 15:05