Działalność gospodarcza

czwartek, 08 kwietnia 2010 08:52 Adam Olko
Drukuj

Wszelkie dokumenty związane z działalnością gospodarczą można składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem pokój 6 (parter)

tel. 0-15 876-10-02 wew. 44

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 i Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok ubiegły


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 16 października 2017 09:31