Budownictwo

czwartek, 08 kwietnia 2010 09:07 Adam Olko
Drukuj

 

 

Wszelkie dokumenty związane z planowaniem przestrzennym można składać w

Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem pokój 5 (parter)

tel. 0-15 876-10-02 wew. 45


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wypis i wyrys ze studium
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Wniosek o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Wniosek o zaświadczenie do zalesienia działki
Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Ostatnia aktualizacja: środa, 29 maja 2019 12:22