Oświadczenia majątkowe w 2004 roku

czwartek, 15 kwietnia 2010 08:44 Adam Olko
Drukuj

Dokumenty do pobrania:

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta:


Burmistrz Waldemar Grochowski
Z-ca Burmistrza Lucjan Tabasz
Skarbnik Aniela Moskal
Sekretarz Henryk Zybura
Kierownik USC Róża Wraga

Radni Rady Miejskiej:


Edward Tomecki
Tadeusz Gontarz
Stanisław Koń
Ryszard Piekarz
Mieczysława Kania
Krzysztof Kuryś
Józef Juśko
Barbara Zawół
Teresa Kosek
Tadeusz Niedziałek
Marian Wróbel
Małgorzata Sztaba
Janusz Wala
Jadwiga Tarnawska
Edward Wołoszyn

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 15 kwietnia 2010 08:53