Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

czwartek, 08 kwietnia 2010 09:23 Adam Olko
Drukuj

Lucjan Tabasz

 Z-ca Burmistrza

Gminy i Miasta

Rudnik nad Sanem

tel. służb. 87 61 002

tel. pryw. 87 61 603
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 13 maja 2010 09:10