Stanowisko pracy do spraw drogownictwa

czwartek, 08 kwietnia 2010 09:35 Adam Olko
Drukuj

Do stanowiska pracy do spraw drogownictwa należy w szczególności:

1.     zarządzanie drogami gminnymi i ulicami miejskimi,

2.     zaliczanie dróg i ulic do poszczególnych kategorii,

3.     projektowanie przebiegu dróg,

4.     budowa, modernizacja i ochrona dróg,

5.     określanie szczegółowe korzystania dróg w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

6.     współpraca z innymi zarządcami dróg,

7.     prowadzenie akcji odśnieżania oraz sprawowanie osobistego nadzoru nad nią.