Stanowisko pracy do spraw administracyjno-kancelaryjnych

czwartek, 08 kwietnia 2010 09:38 Adam Olko
Drukuj

Do zadań stanowiska pracy spraw administracyjno-kancelaryjnych należy
w szczególności:

1.     obsługa centrali telefonicznej Urzędu,

2.     dbanie o sprawny stan techniczny łączy telefonicznych,

3.     wysyłanie, przyjmowanie faksów,

4.     przyjmowanie, wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie jej ewidencji,

5.     rozliczanie rozmów telefonicznych,

6.     potwierdzanie rachunków za przesyłki pocztowe,

7.     obsługa ksera na potrzeby Burmistrza, Sekretarza Gminy oraz wykonywanie kserokopii przepisów prawnych dla pracowników Urzędu.