BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Email Drukuj PDF

 

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 87 61 002
15 87 62 555
15 87 61 069
15 87 62 972
fax. 15 87 61 119
tel./fax. 15 876 17 44 (biuro Rady Miejskiej)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Serwis miejski: www.rudnik.pl

Dane podstawowe Urzędu Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem:

NIP: 865-10-43-084
REGON: 000529670
Godziny pracy Urzędu: 7.30-15.30 (pn. śr. czw. pt.), 8.00-16.00 (wt.)
Kod terytorialny: 1812063
Powierzchnia gminy: 7 871 ha
Ludność gminy:
(na dzień 31.12.2020 r.)
10 024
Burmistrz: Waldemar Grochowski
Z-ca Burmistrza: Lucjan Tabasz
Sekretarz: Lucyna Zygmunt
Skarbnik: Grażyna Reichert

Województwo: podkarpackie
Powiat: niżański
Gmina: Rudnik nad Sanem


Mapa Gminy Rudnik nad Sanem z podziałem na sołectwa i osiedla:

Płatności:

Numer konta Urzędu Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem

20 9434 1070 2005 1500 0117 0035

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYŁĄCZNIE DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 95 9434 1070 2005 1500 0117 0043

Bank Spółdzielczy
w Tarnobrzegu.

Na rachunek bankowy Urzędu można wnosić opłaty z tytułu:
- podatków lokalnych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych,
- opłaty skarbowej,
- innych dochodów Urzędu Miasta - dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy,   opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaświadczenia, licencji, koncesji, usunięcia drzew i krzewów.

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności. Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) w polu "tytuł wpłaty" należy podać: imię i nazwisko podatnika, rodzaj podatku/opłaty, numer decyzji i okres, którego dotyczy wpłata. Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze jest mieć ze sobą  i okazać numer ewidencyjny podatnika, co przyspieszy obsługę.


Wykaz telefonów wewnętrznych

Stanowisko

Imię
i nazwisko

Nr pokoju

Nr wew.

Stanowisko pracy ds. Odpadami Komunalnymi

Anna Matejko-Małek

1

36

Stanowisko pracy ds. Gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska

Kinga Gut

1

38

Stanowisko pracy ds. Obsługi kasy

Ewa Wraga

1

37

Kierownik USC / stanowisko do spraw obywatelskich

Przemysław Zygmunt

2

42

Zastępca kierownika USC i dowody osobiste

Maria Krzemień

2

43

Stanowisko pracy ds. Inwestycji

Katarzyna Próchno

3

47

Stanowisko pracy ds. Budowy, przebudowy i utrzymania dróg

Maria Sagan

3

46

Stanowisko pracy ds. Zasobów mienia komunalnego

Anna Zaguła

4

40

Stanowisko pracy ds. Gospodarki terenami i mieniem

Marek Fusiarz

4

40

Stanowisko pracy ds. Budownictwa i gospodarki przestrzennej

Leszek Pietruszyński

5

45

Burmistrz Gminy i Miasta

Waldemar Grochowski

7

29

Zastępca Burmistrza

Dariusz Świta

7

24

Sekretarz Gminy

Lucyna Zygmunt

7

41

Stanowisko pracy ds. Kadr i organizacji

Barbara Wachałowicz

7

20,21,22

Stanowisko pracy ds. Kancelaryjnych

Agata Piotrowska

7

20,21,22

Skarbnik Gminy

Grażyna Reichert

8

26

Stanowiska pracy ds. Księgowości budżetowej

Aneta Wójcik
Ewa Okoń
Marta Jarosz
Ewelina Nowak

9a

28

Stanowiska pracy ds. Podatków

Teresa Bujak
Aneta Dziechciarz
Ewelina Burdzy

9b

27

Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Wojskowych i OSP

Stanisław Koszałka

10

35

Stanowisko pracy ds. Rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Monika Cagara

10

44

Informatyk

Adam Olko

11

34

Stanowisko pracy ds. Zamówień publicznych, funduszy i środków pomocowych

Izabela Pawelec

11

31

Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady i jej Organów

Sebastian Stój

12

30

Radca Prawny

Ryszard Kozub

13a

39

Pomoc Administracyjna, Program „Czyste Powietrze”

Monika Stępak

11

34

 

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej:

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

ul. Rynek 40
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel./fax +48 15 8761 119
tel. +48 15 8761 002
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.rudnik.pl

 

Służby gminne