BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Email Drukuj PDF

 

 

 

 

Urząd Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem
tel. 15 87 61 002
15 87 62 555
15 87 61 069
15 87 62 972
fax. 15 87 61 119
tel./fax. 15 876 17 44 (biuro Rady Miejskiej)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona internetowa: www.rudnik.pl

Dane podstawowe Urzędu Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem:

NIP:  865-10-43-084
REGON:  000529670
Godziny pracy Urzędu:  7.30-15.30 (pn. śr. czw. pt.),
 8.00-16.00 (wt.)
Kod terytorialny:  1812063
Powierzchnia gminy:  7 869 ha
Ludność gminy:
(31.12.2023 r.)
 9 752
Burmistrz:  Tadeusz Handziak
Z-ca Burmistrza:  Dariusz Świta
Sekretarz:  Lucyna Zygmunt
Skarbnik:  Grażyna Reichert


Województwo: podkarpackie
Powiat: niżański
Gmina: Rudnik nad Sanem


Mapa Gminy Rudnik nad Sanem z podziałem na sołectwa i osiedla:Płatności:

Numer konta Urzędu Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem

20 9434 1070 2005 1500 0117 0035

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYŁĄCZNIE DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

 95 9434 1070 2005 1500 0117 0043

Bank Spółdzielczy
w Tarnobrzegu.

Na rachunek bankowy Urzędu można wnosić opłaty z tytułu:
- podatków lokalnych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych,
- opłaty skarbowej,
- innych dochodów Urzędu Miasta - dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy,   opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaświadczenia, licencji, koncesji, usunięcia drzew i krzewów.

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności. Na blankietach wpłaty (na poczcie lub w banku, także w płatnościach internetowych) w polu "tytuł wpłaty" należy podać: imię i nazwisko podatnika, rodzaj podatku/opłaty, numer decyzji i okres, którego dotyczy wpłata. Przychodząc do Urzędu Miasta dobrze jest mieć ze sobą  i okazać numer ewidencyjny podatnika, co przyspieszy obsługę.

Wykaz telefonów wewnętrznych

Stanowisko

Imię
i nazwisko

Nr pokoju

Nr wew.

Stanowisko pracy ds. Odpadami Komunalnymi

Anna Matejko-Małek

1

36

Stanowisko pracy ds. Gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska

Małgorzata Bednarska

1

38

Stypedia szkolne i dodatki mieszkaniowe

Katarzyna Bielak

1

32

Kierownik USC / stanowisko do spraw obywatelskich

Przemysław Zygmunt

2

42

Zastępca kierownika USC i dowody osobiste

Marek Fusiarz

2

43

Stanowisko pracy ds. Inwestycji

Katarzyna Próchno

3

47

Pomoc administracyjna, ds. budowy, przebudowy i utrzymania dróg

Maria Sagan,
Karolina Ruchaj

3

46

Stanowisko pracy ds. Zasobów mienia komunalnego

Anna Zaguła

4

40

Stanowisko pracy ds. Gospodarki terenami i mieniem

Mateusz Drzymała

4

40

Stanowisko pracy ds. Budownictwa i gospodarki przestrzennej

Leszek Pietruszyński

5

45

Burmistrz Gminy i Miasta

Tadeusz Handziak

7

29

Zastępca Burmistrza

Dariusz Świta

7

24

Sekretarz Gminy

Lucyna Zygmunt

7

41

Stanowisko pracy ds. Kadr i organizacji


Barbara Wachałowicz

9c

50

Pracownik biurowy ds. Kancelaryjnych

Agata Piotrowska

7

20,21,22

Pomoc Administracyjna - sekretariat

Paulina Gołębiowska

7

20,21,22

Skarbnik Gminy

Grażyna Reichert

8

26

Stanowiska pracy ds. Księgowości budżetowej

Aneta Wójcik,
Ewa Okoń,
Magdalena Szwedo,
Ewelina Nowak-Bartosik

9a

28

Stanowiska pracy ds. Podatków

Teresa Bujak,
Aneta Dziechciarz,
Ewelina Burdzy

9b

27

Stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Wojskowych i OSP

Stanisław Koszałka

10

35

Stanowisko pracy ds. Rozwoju gospodarczego i rolnictwa

Monika Cagara

10

44

Informatyk

Adam Olko

11

34

Stanowisko pracy ds. Zamówień publicznych, funduszy i środków pomocowych

Izabela Jaworska

11

31

Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady i jej Organów

Sebastian Stój

12

30

Radca Prawny

Ryszard Kozub

13a

39

Stanowisko pracy ds. Zamówień publicznych, funduszy i środków pomocowych

Monika Stępak

11

33

 

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej:

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem

ul. Rynek 40
37 - 420 Rudnik nad Sanem
tel./fax +48 15 8761 119
tel. +48 15 8761 002
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.rudnik.pl

 

Służby gminne