BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, dnia 18.12.2020 r.

 

ZPF.271.34.1.2020

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopki na terenach położonych poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK” odbyło się w dniu 18.12.2020 r.godzinie 9:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 500 000,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

RRS-Projekt Radosław Szlichta
ul. Leśna 8
27-660 Koprzywnica

373 920,00 zł

do 30.06.2022 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

2.

EKO-PROJEKT PRZEWORSK
Sp. z o.o.
ul. Głęboka 28
37-200 Przeworsk

295 200,00 zł

do 30.06.2022 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

3.

 PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE inż. Stefan Tur
ul. Piastowska 11
37 – 464 Stalowa Wola

338 285,00 zł

do 30.06.2022 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

4.

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE BCJ A. Błyskal, J. Cygan Spółka Jawna
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg

369 000,00 zł

do 30.06.2022 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                      Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                        mgr inż. Waldemar Grochowski

 

                                                                                                                                                                                                        


Ostatnia aktualizacja: piątek, 18 grudnia 2020 11:31  

Służby gminne