BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z wnioskiem o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wizja i oczekiwania Komisji w zakresie projektów rewitalizacji centrum Rudnika, bulwaru nad Rudną, budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, budynków socjalnych – debata (punkt 3 planu pracy Komisji na 2021 r.).

3. Analiza planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji urbanistycznych i innych. Kierunki rozwoju gminy w ocenie Burmistrza i radnych – dyskusja (punkt 9 planu pracy Komisji na 2021 r.).

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Służby gminne