BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Archiwum Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel” ...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego „Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel” ...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5MPA SDR 11 DN 63 MM wraz z przyłączeniami na działce nr ewid 829.2 w miejscowości Kopki...
 • Ogłoszenie

    Informuję, że w dniu 28 września 2022 r. (środa) odbędzie się trzydziesta szósta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.  ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. &nbs...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w  budynku Caritas (pokój 206, I piętro) w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i&...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porząde...
 • Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze oferty na "Zakup soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 15 września 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pokój Nr 13).odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rudnik...
 • Obwieszczenie

  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie zawiadamiam strony postępowania 1) o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 102703R wraz z przepustem na rzece Stróżanka na działkach nr ew. 197, 331, 332, 592/1 obręb Stróża i nr ew. ...
 • Obwieszczenie

  o wydaniu decyzji o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej śedniego ciśnienia do 0.5MPa w technologi rur PE 100 i PE 100RC SDR 11 DN 63mm przebiegającej przez działki nr...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na  „Zakup soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” ...
 • Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizwanej na granicy miejscwości Wolina na dzi...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielonia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. zespołu skrzynek rozsączających oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roz...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolania wodnoprawnego na usługi wodne tj.: odprowadzeni wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu i dojazdów do wód rzeki San, wykonanie urządzeń wodnych...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego....
 • Obwieszczenie

  o wsczęciu postepowania w sprawie ustalenia likalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 102703R w raz z przepustem na rzece Stróżanka na działkach nr ew. 197, 331, 332, 592/1 obręb Stróża i nr...
 • Wykaz

  nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonej do oddana w użyczenie...

Służby gminne