BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Budżet 2022 Archiwum
Archiwa

Filtr 

 • Informacja

  Informuję, że w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Proponuję ...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   P...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Po...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.   Proponuję następujący porządek pos...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 09:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.   Prop...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty napełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego„Przebudowy dróg gminnych: Nr 102765R w km 0+007,3-0+118,8 ul. Zwycięstwa; Nr 102764R w km 0+006,9-0+226,8 ul.Tysiąclecia; Nr 102766R 0+033,00 – 0+216,5 ul. Dr...
 • Zawiadomienie

  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział...
 • Informacja

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), informu...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rad...
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.14.2022 - „Zakup trzech wiat do zatok przystankowych w Kopkach”

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.14.2022 - „Zakup trzech wiat do zatok przystankowych w Kopkach” ...
 • Ogłoszenie

  Informuję, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) odbędzie się nadzwyczajna trzydziesta czwarta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900. &...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem....
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i&nbs...
 • Informacja

  Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Roln...
 • Zaproszenie do złożenia oferty

  Zaproszenie do złożenia oferty na "Zakup trzech wiat do zatok przystankowych w Kopkach" ...
 • Informacja

  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 30 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie wylotów przykanalików, wykonanie likwidacji...
 • Obwieszczenie

  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: Bl.6733.10.5.2022 dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w technologii rur PE 100RC SDR 11 DN 63 mm przebiegającej przez działk...
 • Obwieszczenie

  o zakończeniu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji W o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: , Budowa Farmy Fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Przędzel ...
 • Obwieszczenie

  O zakończeniu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji W o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego oraz budowie budynku hali magazyno wej na dz...

Służby gminne