BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Konsultacje społeczne nowych Statutów Osiedli i Sołectw Konsultacje społeczne nowych Statutów Osiedli i Sołectw

Konsultacje społeczne nowych Statutów Osiedli i Sołectw

Email Drukuj PDF

Wyniki konsultacji społecznych
projektów uchwał Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli i Sołectw
na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.


1) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem

2) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Osiedla Nr 2 w Rudniku nad Sanem

3) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Osiedla Nr 3 w Rudniku nad Sanem

4) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Osiedla Nr 4 w Rudniku nad Sanem

5) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Osiedla Nr 5 w Rudniku nad Sanem

6) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Osiedla Nr 6 w Rudniku nad Sanem

7) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Kopki

8) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Chałupki

9) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Przędzel

10) Protokół z konsultacji społecznych projektu Statutu Sołectwa Przędzel Kolonia

 Zarządzenie Nr OrA.0050.54.2015

Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie uchwalenia Statutów Osiedlom i Sołectwom na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 35 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/135/2013 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Rudnik nad Sanem (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3789) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne projektów uchwał Rady
   Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie uchwalenia Statutów Osiedlom            

   i Sołectwom na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, tj.:

   1) Statutu Osiedla Nr 1 – załącznik nr 1 do zarządzenia,

   2) Statutu Osiedla Nr 2 – załącznik nr 2 do zarządzenia,

   3) Statutu Osiedla Nr 3 – załącznik nr 3 do zarządzenia,

   4) Statutu Osiedla Nr 4 – załącznik nr 4 do zarządzenia,

   5) Statutu Osiedla Nr 5 – załącznik nr 5 do zarządzenia,

   6) Statutu Osiedla Nr 6 – załącznik nr 6 do zarządzenia,

   7) Statutu Sołectwa Kopki – załącznik nr 7 do zarządzenia,

   8) Statutu Sołectwa Chałupki – załącznik nr 8 do zarządzenia,

   9) Statutu Sołectwa Przędzel – załącznik nr 9 do zarządzenia,

   10) Statutu Sołectwa Przedzel Kolonia – załącznik nr 10 do zarządzenia.


Zarządzenie Nr OrA.0050.54.2015 - cały dokument


Formularz do składania opinii, propozycji i uwag - do pobrania

Ostatnia aktualizacja: piątek, 21 grudnia 2018 10:36  

Służby gminne