BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Konsultacje społeczne nowych Statutów Osiedli i Sołectw Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel

Email Drukuj PDF

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel

W związku z trwającymi pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaprasza zainteresowanych mieszkańców do jego konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel.

Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel na stronie internetowej gminy Rudnik nad Sanem www.rudnik.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rudnik nad Sanem w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag,

2) wyłożeniu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel w okresie konsultacji u Sołtysa Sołectwa Przędzel, celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi,

3) wyłożeniu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (Biuro Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem pok. 12) w dniach i godzinach urzędowania celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.


Termin konsultacji: od 25 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r.


Dokumenty konsultacyjne:

1) zarządzenie Nr OrA.0050.5.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektuuchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel,

2) formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektu zmiany Statutu Sołectwa Przędzel dostępne są:

a) na stronie internetowej gminy Rudnik nad Sanem,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rudnik nad Sanem,

c) w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w Biurze Rady Miejskiej pok. 12,

d) u Sołtysa Sołectwa Przędzel.

Wypełnione formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektu zmiany Statutu Sołectwa Przędzel należy składać do dnia 4 lutego 2019 r.:

1) osobiście w Sekretariacie (pok. 7) Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem lub

2) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem z dopiskiem „Konsultacje zmiany Statutu Sołectwa Przędzel” lub

3) przesłać drogą elektroniczną na e-maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel


Zarządzenie Nr OrA.0050.5.2019 z dnia 25.01.2019 r.


Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel


Formularz do składania opinii, propozycji i uwag do projektu zmiany Statutu Osiedla/Sołectwa


Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 stycznia 2019 14:49  

Służby gminne