BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek) odbędzie się dwudziesta trzecia sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem o godz. 900.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w roku 2020;

 • informację przedstawi Pan st. asp. Maciej Długosiewicz – Komendant Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska - Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

5. Sprawozdanie i realizacja zadań własnych o charakterze obowiązkowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020;

 • sprawozdanie przedstawi Pani Agata Podolska - Sagan – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020;

 • sprawozdanie przedstawi Pan Robert Burdzy – przewodniczący Komisji.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2021;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Kinga Gut,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

2) sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Lucjan Tabasz,
 • opinię Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku przedstawi Pan Grzegorz Cynk – przewodniczący Komisji.

3) sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Pan Lucjan Tabasz,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

4) nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

5) nieuwzględnienia petycji wniesionych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie”;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

6) nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland;

 • projekt uchwały przedstawi Pan Sebastian Stój,
 • opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi Pani Mieczysława Pędlowska – przewodnicząca Komisji.

7) zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

8. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

9. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Edward Wołoszyn

 

Służby gminne