BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 12 maja 2021 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;

b) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

c) wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoRzeszowie z dnia 18 lutego 2021 r. sygn. akt II SA/Rz 10/21 oddalającego skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności zapisu zawartego w § 1 ust. 2 pkt 6 uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 października 2020 r. Nr XIX/141/2020

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej i wypracowanie opinii Komisji (punkt 5 planu pracy Komisji na 2021 r.).

3. Wypracowanie opinii o:

-       wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok,

-       sprawozdaniu finansowym za 2020 rok.

4. Sprawy różne.

           

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku

Grzegorz Cynk

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 10 maja 2021 13:38  

Służby gminne