BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1.Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;

b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.;

c)zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2.Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2020 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2020 rok (punkt 3 planu pracy Komisji na 2021 r.).

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Służby gminne