BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 17.09.2021 r.

ZPF.271.21.1.2021


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na

„Przebudowę przejścia dla pieszych w km 4 + 716 drogi gminnej Nr 102703R ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem”

 

           W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Przebudowę przejścia dla pieszych  w km 4 + 716 drogi gminnej Nr 102703R ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem”.

Przyczyna unieważnienia postępowania:

         W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                mgr inż. Waldemar Grochowski


alt Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

Ostatnia aktualizacja: piątek, 17 września 2021 13:09  

Służby gminne