BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 23.09.2021 r.

ZPF.271.23.1.2021    

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

            W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego „Przebudowę przejścia dla pieszych w km 4 + 716 drogi gminnej Nr 102703R ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem (II)” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Firmę „BRUKERS” Sławomir Sikora, Koziarnia 167, 37-418 Krzeszów.

           Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim są: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)
siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „CENA”

Liczba punktów w kryterium „GWARANCJA”

Razem liczba punktów

1.

„BRUKERS”

Sławomir Sikora
Koziarnia 167

37-418 Krzeszów

60,00

40,00

100,00

2.

DROMECH

Oznakowanie Dróg

Łopucka Płaza Sp.j.

ul. Nowa 99,

37-400 Nisko

 

53,08

40,00

93,08

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                mgr inż. Waldemar Grochowski
 

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 23 września 2021 13:52  

Służby gminne