BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 26.11.2021 r.

ZPF.271.28.1.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. poz. 2019 z późn.zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert

1.Otwarcie ofert na „Przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” odbyło się w dniu 26.11.2021 r.godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 813 716,22 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie
ul. Grygowej 23
20-260 Lublin

1 988 211,13 zł

 

do 29.07.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 44,
28-200 Staszów

1 788 472,88 zł

 

do 29.07.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

1 725 791,20 zł

 

do 29.07.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

4.

WOD-BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik

1 775 120,69 zł

 

do 29.07.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

5.

MATBUD Sikora Sylwia
ul. Grunwaldzka 40
36-040 Boguchwała

1 896 540,49 zł

 

do 29.07.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: piątek, 26 listopada 2021 15:07  

Służby gminne