BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 maja 2022 r. (piątek) o godz. 09:15 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2021 rok,

-sprawozdaniu finansowym za 2021 rok (punkt 8 planu pracy Komisji na 2022 r.).

2. Ocena stanu infrastruktury gminnej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, oczyszczalnia, wodociągi, zasoby komunalne). Diagnoza potrzeb i oczekiwań mieszkańców w obszarze ww. mediów (punkt 6 planu pracy Komisji na 2022 r.)

3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Służby gminne