BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni
w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik, złożony w dniu 27 maja 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód polegające na tymczasowym odwodnieniu wykopów budowlanych w celu posadowienia gazociągu DN700 oraz zrzut wody z odwodnienia wykopów do cieku Stróżanka z lokalizacją i oddziaływaniem na terenie nieruchomości obejmujących działki:

  • nr 154, 1689, 1716, 1720, 1719, 1718, 1717, 1763, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1796, 1808, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 2306, 2307, 2308, 2309, 1848, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2310, 2311, 2312, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 1884, 2353, 2355, 2356, 2360, 2432, 2433, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 1933, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, obręb 0002 Przędzel, jednostka ewidencyjna 181206_5 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie,
  • nr ewidencyjny 1112, 1106, 1105, 1104, 1091, 1088, 1084, 1083, 1082, 1081, 1077, 1076, 1070, 1069, 1065, 1063, 1059, 1058, 1049, 674, 1047, 1048, 1039, 1038, 1034, 1032, 1027, 1026, 1025, 1020, 978, 977, 958, 988, 985, 957, 944, 943, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 913, 880, 881, 851, 852, 853, 845, 849, 848, 829, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 800, 801, 788/2, 789, 785, 784/4, 776, 777, 770, 771, 762/1, 760, 759, 758, 756, 732, 731, 734, 241, 243, obręb 0002 Stróża, jednostka ewidencyjna 181206_4 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie.

    Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
Fabian Zięba

 

Służby gminne