BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści SWZ (II)

Wyjaśnienie treści SWZ (II)

Email Drukuj PDF

               Rudnik nad Sanem, dnia 04.08.2022 r.

 

ZPF.271.23.2.2022

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (II)

 

dot. przetargu nieograniczonego na

„Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

 

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Informujemy, ze zgodnie z klasyfikacją PKD wykonanie instalacji kolektorów słonecznych zawarte jest w sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu Budowlanemu Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r oraz zawartą definicją instalacji grzewczych w Rozdziale 4 par 133.1. widnieje zapis:

§ 133. 1. Instalacje ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia węzel ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła".

Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują wymagania zgodnie z obowiązującym prawem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 15) W przypadku nur do transportu cieczy solarnej obowiązują 100% wymagania według aktów prawnych j. w.

Uznanie instalacji kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego ogrzewania potwierdza również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w załączonym piśmie.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku izolacji przewodów rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. rurociągów solarnych) pomiędzy kolektorami za podgrzewaczami uznane będą takie rozwiązania techniczne i takie materiały izolacyjne orurowanin instalacji kolektorów słonecznych, które spełnią wszelkie wymagania zastrzeżenia, jakie wynikają z 100 % wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5).

Odpowiedź:

Zamawiający szczegółowo opisał parametry przewodów solarnych w załączniku nr 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych (…)” Pkt 9. „Przewody instalacji solarnej” i oczekuje dostawy przewodów zgodnych z tymi zapisami.

Nie przedłuża się terminu składania ofert

                                                                                                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt  Wyjaśnienia treści SWZ (II)

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 04 sierpnia 2022 11:08  

Służby gminne