BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 08:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) uchwały budżetowej na 2023 rok;

b) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wysłuchanie informacji o stanie technicznym placów zabaw (punkt 8 planu pracy Komisji na 2022 r.).

3. Wysłuchanie informacji na temat działalności Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem w 2021 r. (punkt 1 planu pracy Komisji na 2022 r.).

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu

Stanisław Loryś

 

Służby gminne