BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.14.2023 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Przędzel (II)”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.14.2023 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Przędzel (II)”

Email Drukuj PDF


alt


Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49681093-e047-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

alt Część 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 2 - Przedmiar robót

altCzęść 3 - Dokumentacja projektowa

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 24 kwietnia 2023 12:56  

Służby gminne