BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 23 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 14:45 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2022 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.

3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

4. Wydanie opinii Komisji dotyczącej ww. sprawozdań i informacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku absolutoryjnego z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta za rok 2022 r.

6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Burdzy

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 16 maja 2023 07:57  

Służby gminne