BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Konsultacje społeczne nowych Statutów Osiedli i Sołectw Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zamiany Statutu Sołectwa Przędzel

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zamiany Statutu Sołectwa Przędzel

Email Drukuj PDF

W związku z trwającymi pracami nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zaprasza zainteresowanych mieszkańców do jego konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel.

Konsultacje polegać będą na:
1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel na stronie internetowej gminy Rudnik nad Sanem www.rudnik.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rudnik nad Sanem w celu zgłaszania opinii, propozycji, uwag,
2) wyłożeniu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel w okresie konsultacji u Sołtysa Sołectwa Przędzel, celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi,
3) wyłożeniu projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (Biuro Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem pok. 12) w dniach i godzinach urzędowania celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, propozycje i uwagi.

Termin konsultacji: od 22 maja 2023 r. do 05 czerwca 2023 r.


Dokumenty konsultacyjne:
1) zarządzenie Nr OrA.0050.43.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel,

2) formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektu zmiany Statutu Sołectwa Przędzel dostępne są:
   a) na stronie internetowej gminy Rudnik nad Sanem,
   b) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Rudnik nad Sanem,
   c) w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w Biurze Rady Miejskiej pok. 12,
   d) u Sołtysa Sołectwa Przędzel.
Wypełnione formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektu zmiany Statutu Sołectwa Przędzel należy składać do dnia 05 czerwca 2023 r.:

1) osobiście w Sekretariacie (pok. 7) Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem lub

2) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem z dopiskiem „Konsultacje zmiany Statutu Sołectwa Przędzel” lub

3) przesłać drogą elektroniczną na e-maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudniku Nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołecta Przędzel na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Zarządzenie Nr OrA.0050.43.2023 z dnia 22.05.2023 r.


Projek uchwały w sprawie zmiany:

Statutu Sołectwa Przędzel – załącznik nr 1 do zarządzenia,

 

Formularz do składania opinii, propozycji i uwag do projektu zmiany Statutu Sołectwa Przędzel

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 22 maja 2023 13:57  

Służby gminne