BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.32.2023 - „Remont budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.32.2023 - „Remont budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek”

Email Drukuj PDF

alt

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.32.2023 - Remont budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6bba9fe-40c7-11ee-9aa3-96d3b4440790

alt Część 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 2 - Przedmiar robót

altCzęść 3 - Dokumentacja projektowa


 

Służby gminne