BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.33.2023 - „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)"

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.33.2023 - „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)"

Email Drukuj PDF

alt

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd26cf77-5d06-11ee-a60c-9ec5599dddc1

alt Część 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 2 - Przedmiar robót

altCzęść 3 - Dokumentacja projektowa

 

Służby gminne