BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok;

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego;

c) zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok na odbiór i transport odpadów komunalnych;

d) zmiany uchwały Nr XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniaczerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

e) przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy ŚwiętejRudniku nad Sanem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

f) przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marcina BiskupaKopkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

g) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033;

i) uchwały budżetowej na 2024 r.;

j) Wieloletniej Prognozy Finansowej GminyMiasta Rudnik nad Sanem na lata   2024 – 2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Służby gminne