BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.4.2024 - „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.4.2024 - „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o zamówieniu ZPF.271.4.2024 - „Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”


Link do strony prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06941d27-c0f3-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

alt Część 1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

altCzęść 2 - Przedmiar robót

altCzęść 3 - Dokumentacja projektowa


 

Służby gminne