BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. (środa)  o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Rudniku nad Sanem;

b) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości na rzecz ich użytkownika wieczystego;

c) zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim i realizacji projektu „Utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim”;

d) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Powiatu Niżańskiego, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe” na lata 2024 – 2030 i wypracowanie opinii Komisji.

2. Podsumowanie działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa w kadencji 2018-2024.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa
Edward Sekulski

 

Służby gminne