BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13)  odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 r.

2. Podsumowanie przebiegu zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem oraz Miejskim Ośrodku Kultury w Rudniku nad Sanem (punkt 2 planu pracy Komisji na 2024 r.).

3. Zapoznanie się z informacją o planach imprezy „Wiklina Rudnik nad Sanem 2024” (punkt 5 planu pracy Komisji na 2024 r.).

4. Zapoznanie się z informacją na temat przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem (m.in. aktualny stan prac, terminy, projekty, finansowanie) - punkt 1 planu pracy Komisji na 2024 r.

5. Podsumowanie działalności Komisji Kultury i Sportu w kadencji 2018-2024.

6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
Stanisław Loryś

 

Służby gminne