BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - załatwianie spraw drogą elektroniczną

Email Drukuj PDF

Czym jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych. Tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

o    Obywatelami a administracją

o    Przedsiębiorcami a administracją
o    Instytucjami administracji publicznej

System ePUAP udostępnia funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej, służącej do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu internetu.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy i Miasta
w Rudniku nad Sanem
:

/UGiM/skrytka

W celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie przez internet konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (instrukcja zakładania konta), a także podpisu elektronicznego bądź tzw. Profilu Zaufanego. Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób - dla wszystkich obywateli:

 

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (Kliknij tutaj aby zobaczyć listę punktów potwierdzających Profile Zaufane).

II sposób - dla osób posiadających podpis elektroniczny:

1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego można znaleźć klikając TUTAJ. .

Lista dostępnych usług Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem:

Sprawy różne

- Wzór pisma ogólnego (wnioski, zapytania, skargi),

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,

Podatki

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.

Budownictwo

- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

(Zalecana przeglądarka internetowa do składania wniosków: Internet Explorer w wersji najnowszej)

Istnieje kilka metod dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego (e-PUAP);
2. Dostarczenie dokumentów do Urzędu Gminy i Miasta w godzinach pracy na następujących nośnikach danych:
- Dyskietka 1,44 MB,
- Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
- Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Dokumenty elektroniczne dostarczane do Urzędu muszą spełniać następujące warunki:
-Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
-Akceptowalne formaty załączników to:
* DOC, DOCX, RTF, ODT,
* XLS,
* CSV,
* TXT,
* GIF, TIF, BMP, JPG,
* PDF,
* ZIP, 7Z.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ostatnia aktualizacja: piątek, 20 kwietnia 2012 08:50  

Służby gminne