BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Odpady komunalne
Odpady komunalne

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne

i miejscu zagospodarowania odpadów w 2021 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem uprzejmie informuje Mieszkańców, iż w wyniku postępowania przetargowego, nazwa zadania:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, wyłoniony został następujący przedsiębiorca:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica.

Okres realizacji zamówienia przez wykonawcę od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych to Instalacja Komunalna w miejscowości Sigiełki, Gmina Krzeszów zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym z Gminą Krzeszów.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019

 

Harmonogram 2021

Email Drukuj PDF

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 28 grudnia 2020 08:21
 

Jak należy segregować odpady

Email Drukuj PDF

Jak należy segregować odpady

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 03 lutego 2020 08:49 Więcej…
 

Nowy wzór deklaracji

Email Drukuj PDF

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


.pdf


.odt


.docx

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Nowy numer rachunku bankowego  Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem obowiązujący od 01.01.2021 r. stosowany wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

nr rachunku:  95 9434 1070 2005 1500 0117 0043

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 13 stycznia 2021 14:44
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

 

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Email Drukuj PDF

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 14 stycznia 2019 09:07 Więcej…
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2017 r.

 

Rejestr działalności regulowanej

Email Drukuj PDF

Rejestr działalności regulowanej (*.pdf)

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 07 października 2021 11:20
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 czerwca 2017 13:11
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Email Drukuj PDF

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terene Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2014 r.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:14
 
Email Drukuj PDF

Jak należy kompostować

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:47 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 21 czerwca 2021 08:52 -
 
Email Drukuj PDF

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 czerwca 2017 13:12 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Wykaz podmiotów, które mogą odbierać odpady z nieruchomości niezamieszkałych


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 07 października 2021 11:21 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 11:09 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 10 września 2020 12:54 Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Uchwały śmieciowe

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 03 lutego 2020 08:15 Więcej…
 


Służby gminne