BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Wybory uzupełniające na Przewodniczącego Osiedla Nr 1
Wybory uzup. na Przewodniczącego Osiedla Nr 1
 

Protokół obwodowej komisji wyborczej

Email Drukuj PDF

z przeprowadzonych wyborów uzupełniających na przewodniczącego osiedla nr 1 w Rudniku nad Sanem

       

Wybory uzupełniające na Przewodniczącego Osiedla Nr 1

Email Drukuj PDF

Wybory uzupełniające na Przewodniczącego Osiedla Nr 1


W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem, zarządzeniem Nr OrA.0050.40.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 11 maja 2023 r. zarządzone zostały wybory uzupełniające na Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem.
Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 04 czerwca 2023 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.
Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem przyjmowane będą przez Miejską Komisję Wyborczą od 12 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.
Zgłoszenia dokonuje się na ustalonych drukach, które dostępne są w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, pokój nr 12, II piętro) oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
Kandydat na Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem musi posiadać prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze), stale zamieszkiwać na obszarze działania Osiedla oraz być wpisany do gminnego rejestru wyborców.
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Osiedla powinno być poparte podpisami co najmniej 10 wyborców, stale zamieszkałych w Osiedlu Nr 1 w Rudniku nad Sanem.

Formularze do pobrania

1. Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Osiedla

2. Zgłoszenie kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej


Zarządzenie Nr OrA.0050.40.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem


Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 12 maja 2023 r.
o numerze i siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w której zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające na Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem


Zarządzenie Nr OrA.0050.41.2023 Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie ustalenia wzorów dokumentów i pieczęci używanych podczas wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Osiedla Nr 1 w Rudniku nad Sanem, zarządzonych na dzień 04 czerwca 2023 r.


Ostatnia aktualizacja: piątek, 26 maja 2023 12:19
 


Służby gminne