BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia
Komunikaty i ogłoszenia
             

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 31 stycznia 2024 r. (środa) odbędzie się pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (pok. nr 13) o godz. 9 00.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy między sesjami.

 • informację przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030;

 • projekt uchwały przedstawi Zastępca Burmistrza Pan Dariusz Świta,
 • opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa przedstawi Pan Edward Sekulski – przewodniczący Komisji.

2) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

3) ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

 • projekt uchwały przedstawi Burmistrz Gminy i Miasta Pan Waldemar Grochowski,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;

 •  projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 •  opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

5) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033;

 • projekt uchwały przedstawi Pani Grażyna Reichert - Skarbnik Gminy,
 • opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawi Pani Marta Hoskins – przewodnicząca Komisji.

4. Informacja przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej o pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ mgr Edward Wołoszyn

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 25 stycznia 2024 08:43
 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek)  o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

b) ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;

c) zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.;

d) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033 i wypracowanie opinii Komisji.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
Marta Hoskins

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 25 stycznia 2024 08:46
 

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 30 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030 i wypracowanie opinii Komisji.

2. Analiza planów inwestycyjnych, remontowych na 2024 r. na terenie gminy Rudnik nad Sanem (punkt 1 planu pracy Komisji na 2024 r.).

3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa
Edward Sekulski

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 25 stycznia 2024 08:46
 

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Email Drukuj PDF

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W NISKU PRZYPOMINA, ŻE: „POSIADACZ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NATYCHMIAST INFORMUJE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII O KAŻDYM PRZYPADKU PADNIĘCIA BYDŁA, OWIEC LUB KÓZ"

Ostatnia aktualizacja: piątek, 19 stycznia 2024 15:29
 

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2024 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2024 roku oraz statystycznej liczbie wychowanków

     

SYGNAŁY ALARMOWE

Email Drukuj PDF

Informacja o rodzajach sygnałów alarmowych

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 11 stycznia 2024 09:52 Więcej…
             

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO

Email Drukuj PDF

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego

       


Strona 2 z 3

Służby gminne