BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Prawo Miejscowe

Akty prawa miejscowego

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XIII/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
2835
2   Link   UCHWAŁA NR XIII/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2601
3   Link   UCHWAŁA NR XIII/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
2566
4   Link   UCHWAŁA NR XIII/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2535
5   Link   UCHWAŁA NR IX/48/2011 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Rudnik nad Sanem
2479
6   Link   Uchwała Nr VI/36/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników ...
2657
7   Link   UCHWAŁA NR V/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2673
8   Link   Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
2683
9   Link   Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
2691
10   Link   Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie zasad używania herbu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
2604
11   Link   UCHWAŁA NR XLIII/255/2010 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
2636
12   Link   UCHWAŁA NR XLIII/253/2010 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudnik nad Sanem i jej jednostkom organizacyjnym, ...
2532
13   Link   Uchwała Nr XXXVII/229/2010 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/163/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych ...
2632
14   Link   Uchwała Nr XXXVI/223/2010 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za pomoc rzeczową w formie jednego gorącego posiłku dziennie dla rodzin i osób go pozbawionych oraz zasad zwrotu wydatków za te świadczenia. ...
2658
15   Link   UCHWAŁA NR XXXIII/210/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych
2633
16   Link   Uchwała Nr XXXII/207/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
2731
17   Link   Uchwała Nr XXXII/205/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych.
2592
18   Link   Uchwała Nr XXXII/203/ 2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/71/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2611
19   Link   Uchwała Nr XXVI/164/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.
2665
20   Link   Uchwała Nr XXVI/163/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem.
2705
Strona 1 z 2

Służby gminne