BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XLV/337/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
34
2   Link   UCHWAŁA NR XLV/336/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r
27
3   Link   UCHWAŁA NR XLV/335/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
30
4   Link   UCHWAŁA NR XLV/334/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Kopkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
27
5   Link   UCHWAŁA NR XLV/333/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych
25
6   Link   UCHWAŁA NR XLV/332/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
24
7   Link   UCHWAŁA NR XLV/331/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
23
8   Link   UCHWAŁA NR XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
23
9   Link   UCHWAŁA NR XLV/329/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
24
10   Link   UCHWAŁA NR XLIV/328/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/328/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2022
68
11   Link   UCHWAŁA NR XLIV/327/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/327/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2022
61
12   Link   UCHWAŁA NR XLIV/326/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/326/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem wotum zaufania
54
13   Link   UCHWAŁA NR XLIV/325/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/325/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
64
14   Link   UCHWAŁA NR XLIV/324/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/324/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
62
15   Link   UCHWAŁA NR XLIV/323/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/323/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
57
16   Link   UCHWAŁA NR XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/322/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
55
17   Link   UCHWAŁA NR XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
55
18   Link   UCHWAŁA NR XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/320/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
57
19   Link   UCHWAŁA NR XLIV/319/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/319/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przędzel
60
20   Link   UCHWAŁA NR XLIV/318/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r.
uchwała Nr XLIV/318/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej
57
Strona 1 z 52

Służby gminne