BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1041   Link   Uchwała Nr XVI / 86 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych;
1621
1042   Link   Uchwała Nr XVI / 85 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 r.;
1654
1043   Link   Uchwała Nr XVI / 84 / 2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008;
1666
1044   Link   Uchwała Nr XV / 83 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Rudnik nad Sanem o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej w Rudniku nad Sanem "Oświadczenia lustracyjnego".
1659
1045   Link   Uchwała Nr XV / 82 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów - Wschód"
1524
1046   Link   Uchwała Nr XV / 81 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.
1655
1047   Link   Uchwała Nr XV / 80 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2007 rok.
1625
1048   Link   Uchwała Nr XV / 79 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
1574
1049   Link   Uchwała Nr XV / 78 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie odpłatności za rezerwację gminnych urządzeń użyteczności publicznej na targowisku miejskim.
1679
1050   Link   Uchwała Nr XV / 77 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia opłaty targowej i sposobu jej pobierania na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
2725
1051   Link   Uchwała Nr XIV / 76 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"
1628
1052   Link   Uchwała Nr XIV / 75 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie opłaty za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej na targowisku miejskim
1571
1053   Link   Uchwała Nr XIV / 74 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia opłaty targowej i sposobu jej pobierania na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1584
1054   Link   Uchwała Nr XIV / 73 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych
2692
1055   Link   Uchwała Nr XIV / 72 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
Uchwała Nr XIV / 72 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
1621
1056   Link   Uchwała Nr XIV / 71 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2792
1057   Link   Uchwała Nr XIV / 70 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie obniżenie ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2008 rok
2747
1058   Link   Uchwała Nr XIV / 69 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1637
1059   Link   Uchwała Nr XIV / 68 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2007 rok
1602
1060   Link   Uchwała Nr XIV/ 67 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
1612
Strona 53 z 55

Służby gminne