BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
41   Link   UCHWAŁA NR XLVII/349/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
93
42   Link   UCHWAŁA NR XLVI/348/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
153
43   Link   UCHWAŁA NR XLVI/347/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
134
44   Link   UCHWAŁA NR XLVI/345/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;
126
45   Link   UCHWAŁA NR XLVI/346/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego
124
46   Link   UCHWAŁA NR XLVI/344/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;
130
47   Link   UCHWAŁA NR XLVI/343/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 23 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej;
127
48   Link   UCHWAŁA NR XLVI/342/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela;
128
49   Link   UCHWAŁA NR XLVI/341/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem na czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;
133
50   Link   UCHWAŁA NR XLVI/340/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części gminnej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Przędzel na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;
125
51   Link   UCHWAŁA NR XLVI/339/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;
126
52   Link   UCHWAŁA NR XLVI/338/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Rudniku nad Sanem;
133
53   Link   UCHWAŁA NR XLV/337/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
224
54   Link   UCHWAŁA NR XLV/336/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r
171
55   Link   UCHWAŁA NR XLV/335/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
165
56   Link   UCHWAŁA NR XLV/334/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Kopkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
160
57   Link   UCHWAŁA NR XLV/333/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do kategorii dróg gminnych
161
58   Link   UCHWAŁA NR XLV/332/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
158
59   Link   UCHWAŁA NR XLV/331/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
151
60   Link   UCHWAŁA NR XLV/330/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 9 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
156
Strona 3 z 55

Służby gminne