BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
981   Link   UCHWAŁA NR XXV/153/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
1830
982   Link   U C H W A Ł A NR XXV/152/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie zamiany działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na działkę gruntu stanowiącą własność osoby fizycznej
1792
983   Link   UCHWAŁA Nr XXV/151/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
1811
984   Link   Uchwała Nr XXV/150/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1795
985   Link   Uchwała Nr XXV/149/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2009 rok.
1825
986   Link   Uchwała Nr XXIV/148/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
1739
987   Link   Uchwała Nr XXIV/147/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2008 r.
1666
988   Link   Uchwała Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1762
989   Link   Uchwała Nr XXIV/145/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej
1694
990   Link   Uchwała Nr XXIII/144/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1690
991   Link   Uchwała Nr XXIII/143/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.
1659
992   Link   Uchwała Nr XXIII/142/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
1716
993   Link   Uchwała Nr XXIII/141/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/99 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie nadania imienia Papieża Jana Pawła II Szkole Podstawowej Nr 1 w Rudniku nad Sanem.
1680
994   Link   Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.
1658
995   Link   Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1653
996   Link   Uchwała Nr XXIII/138/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
3053
997   Link   Uchwała Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2009 r.
2785
998   Link   Uchwała Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
1660
999   Link   Uchwała Nr XXIII/135/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK - WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Rudnik nad Sanem.
1750
1000   Link   Uchwała Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Rudniku nad Sanem
1627
Strona 50 z 55

Służby gminne