BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR II/11/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
202
2   Link   UCHWAŁA NR II/10/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
210
3   Link   UCHWAŁA NR II/9/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
184
4   Link   UCHWAŁA NR II/8/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
191
5   Link   UCHWAŁA NR II/7/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
186
6   Link   UCHWAŁA NR II/6/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Opieki Społecznej, Zdrowia, Ładu i Porządku Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
187
7   Link   UCHWAŁA NR II/5/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
201
8   Link   UCHWAŁA NR II/4/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
188
9   Link   UCHWAŁA NR II/3/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17.05.2024 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
189
10   Link   UCHWAŁA NR I/2/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 06.05.2024 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
205
11   Link   UCHWAŁA NR I/1/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 06.05.2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
199
12   Link   UCHWAŁA NR LII/395/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
194
13   Link   UCHWAŁA NR LII/394/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Rudnickie becikowe”
202
14   Link   UCHWAŁA NR LII/393/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Powiatu Niżańskiego, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe” na lata 2024 – 2030
199
15   Link   UCHWAŁA NR LII/392/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim i realizacji projektu „Utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim”
190
16   Link   UCHWAŁA NR LII/391/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości na rzecz ich użytkownika wieczystego
175
17   Link   UCHWAŁA NR LII/390/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29.04.2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntu położonych w Rudniku nad Sanem
190
18   Link   UCHWAŁA NR LI/389/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033
292
19   Link   UCHWAŁA NR LI/388/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
296
20   Link   UCHWAŁA NR LI/387/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26.02.2024 r.
w sprawie współdziałania Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+
292
Strona 1 z 55

Służby gminne