BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XXIII/180/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
25
2   Link   UCHWAŁA NR XXIII/179/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
28
3   Link   UCHWAŁA NR XXIII/178/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland;
26
4   Link   UCHWAŁA NR XXIII/177/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie”;
25
5   Link   UCHWAŁA NR XXIII/176/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO;
24
6   Link   UCHWAŁA NR XXIII/175/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Przędzelu;
25
7   Link   UCHWAŁA NR XXIII/174/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem;
33
8   Link   UCHWAŁA NR XXIII/173/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rok 2021;
25
9   Link   UCHWAŁA NR XXII/172/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r
52
10   Link   UCHWAŁA NR XXII/171/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 r.
40
11   Link   UCHWAŁA NR XXII/170/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie nieuwzględnienia petycji wniesionej przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie”
43
12   Link   UCHWAŁA NR XXII/169/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
47
13   Link   UCHWAŁA NR XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz przekazania go do organu regulacyjnego
47
14   Link   UCHWAŁA NR XXII/167/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 05 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych
43
15   Link   UCHWAŁA NR XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2021-2033
76
16   Link   UCHWAŁA NR XXI/165/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.
76
17   Link   UCHWAŁA NR XXI/164/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2020-2033
67
18   Link   UCHWAŁA NR XXI/163/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
75
19   Link   UCHWAŁA NR XXI/162/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
74
20   Link   UCHWAŁA NR XXI/161/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w 2020 roku na 2021 rok
70
Strona 1 z 44

Służby gminne