BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Uchwały
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   UCHWAŁA NR XL/385/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024-2033
23
2   Link   UCHWAŁA NR XL/384/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
19
3   Link   UCHWAŁA NR XL/383/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
18
4   Link   UCHWAŁA NR XL/382/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
17
5   Link   UCHWAŁA NR XL/381/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2030
20
6   Link   UCHWAŁA NR XL/380/2024 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2021 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy
24
7   Link   UCHWAŁA NR XLIX/379/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 – 2033
52
8   Link   UCHWAŁA NR XLIX/378/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r.
53
9   Link   UCHWAŁA NR XLIX/377/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
44
10   Link   UCHWAŁA NR XLIX/376/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
40
11   Link   UCHWAŁA NR XLIX/375/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023
41
12   Link   UCHWAŁA NR XLIX/374/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2023 roku na 2024 rok
45
13   Link   UCHWAŁA NR XLIX/373/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
40
14   Link   UCHWAŁA NR XLIX/372/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2024 - 2027
46
15   Link   UCHWAŁA NR XLIX/371/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
44
16   Link   UCHWAŁA NR XLIX/370/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 - 2027 dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
42
17   Link   UCHWAŁA NR XLIX/369/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026
41
18   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/368/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023 – 2033
53
19   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/367/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
50
20   Link   UCHWAŁA NR XLVIII/366/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marcina Biskupa w Kopkach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
43
Strona 1 z 54

Służby gminne